Call for Papers: Marx Nu! 2017

(Please see below for English version)

Roskilde Universitet
1.-2. september 2017

Selskab for Marxistiske Studier afholdt sidste år på Aarhus Universitet sin første årlige konference, Marx Nu! 2016. Der blev det tydeligt for enhver, at den såkaldte “marxistiske vending” også er slået igennem på de danske universiteter. Interessen for Marx, den marxistiske tradition og andre kritiske forskningstraditioner er stigende blandt både forskere og studerende, hvilket de mange oplæg og deltagere vidnede om.

Selskab for Marxistiske Studier er en del af denne bølge, og vi rider videre på den i 2017!

Derfor inviterer vi alle kritiske forskere og studerende til at deltage i og bidrage til konferencen Marx Nu! 2017 på Roskilde Universitet 1.-2. september 2017.

Formålet med selskabets årlige konferencer er at tilvejebringe et akademisk samlingspunkt for den kritiske forskning på de danske universiteter. Derfor skal termen “marxistisk” også forstås bredt og omfatter eksempelvis også alle traditioner og tænkere, der befinder sig i omkredsen af den marxistiske tradition, forholder sig til den eller har noget interessant at sige om den. Det væsentlige er, om forskningen besidder en frigørende impuls og kritisk tendens – ikke, om den bekender sig til en given tænker eller en etableret kanon.

2017 er jubilæernes år. Det er 150 år siden, Karl Marx udgav første bind af Das Kapital, det er 100 år siden, revolutionære erobrede magten i Rusland, og det er ligeledes 100 år siden, Danmark solgte Dansk Vestindien til USA. Vi er derfor særligt interesserede i oplæg, der berører disse emner.

Der er imidlertid også plads til andre oplæg, der kan handle om alt fra sociale bevægelser, højrepopulisme, neoliberalisme, arbejderbevægelser, anti-koloniale kampe og globalisering til klimaforandringer, racisme, medier, klasseanalyser, sexisme, ideologikritik, kunst, litteratur og revolution.

Send dit abstract på 200-300 ord til info@marxistiskestudier.com inden 1. juli. Præsentationer kan være på dansk eller engelsk.

// English version:

Call for Papers: Marx Now! 2017

Roskilde University, Denmark
September 1-2 2017

Last year, the Danish Society for Marxist Studies (Selskab for Marxistiske Studier) held its first annual conference “Marx Now! 2016” at Aarhus University. It was clear that the so-called ‘Marxist turn’ has also taken hold at the Danish universities. The interest in Marx, the Marxist tradition, and other critical research traditions is growing amongst researchers and students as evidenced by the many presentations and participants

Society for Marxist Studies is a part of this development and will continue to contribute in 2017!

We therefore invite all critical researchers and students to participate in and contribute to the conference Marx Now! 2017 at Roskilde University, Denmark, on September 1-2 2017.

The aim of the annual conference is to create an academic fixture for critical research at Danish universities. The term “Marxist” should therefore be understood in the broadest and most inclusive manner, so as to include, for instance, those traditions and thinkers that on the periphery of the Marxist tradition, address it, or have something interesting to say about it. The decisive factor is whether they display an emancipatory impulse and critical tendency – and not whether they pledge allegiance to a specific thinker or established canon.

2017 is a year of anniversaries: it has been 150 years since Karl Marx published the first volume of Das Kapital, it is 100 years since revolutionaries seized power in Russia, and it is 100 years since Denmark sold the Danish West Indies to the USA. We are highly interested in presentations addressing these topics.

However, we are also very interested in other topics, and topics for presentations might include social movements, right-wing populism, neoliberalism, workers’ movements, anti-colonial struggles, globalization, climate change, racism, media, class analyses, sexism, ideology critique, art, literature, and revolution.

Send your abstract of 200-300 words to info@marxistiskestudier.com before July 1. Presentations can be in Danish or English.

Society for Marxist Studies (SMS) is a scientific organisation dedicated to promoting research in and inspired by Marx and the entire tradition of thought, which springs from his theories. “Marxist” should thus be understood in the broadest possible sense. SMS does not adhere to any particular theoretical or political position. The society holds an annual conference and aims to transcend the narrow disciplinary boundaries of academia, which never could contain Marxism.

Advertisement

Author: Selskab for Marxistiske Studier

Selskab for Marxistiske Studier er en akademisk organisation, der har til formål at fremme akademisk forskning i og inspireret af Karl Marx og marxismens kritiske forskningsprogram i Danmark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: