Call for papers: Marx Nu! 2018

[Please see here for English version]

Marx Nu! 2018
Syddansk Universitet
7. og 8. september 2018

HENT CALL FOR PAPERS SOM PDF: Marx Nu! 2018 CFP
HENT ÅRETS PLAKAT SOM PDF: Marx Nu! 2018 poster
 

Man siger, at når man har gjort noget på samme måde tre gange i træk, er det en tradition. Det er derfor med stor stolthed, at Selskab for Marxistiske Studier (SMS) hermed inviterer til den endegyldige etablering af en ny tradition i dansk akademia: Selskabets årlige konference!

I det 21. århundrede er situationen ikke længere så entydig; tidligere så centrale kamparenaer har (måske) mistet deres betydning, og andre nye arenaer er opstået i mellemtiden. Det er en udforskning af dette fænomen, vi inviterer til.

Med Marx Nu! 2018 indbyder SMS endnu engang forskere, studerende og andre interesserede til at præsentere forskning, der enten direkte relaterer sig til eller på anden måde er inspireret af Marx, marxismen og den kritiske impuls, der er i 200 år er udgået fra denne tradition.

Det overordnede tema for årets konference er Kamparenaer, forstået i den bredeste forstand af ordet. Traditionelt har marxismens teoretiske kamparenaer været den politiske økonomi og kritiske filosofi, og arbejderbevægelsens praktiske kamparenaer har været den økonomiske og politiske kamp – klassekampen. Men i det 21. århundrede er situationen ikke længere så entydig; tidligere så centrale kamparenaer har (måske) mistet deres betydning, og andre nye arenaer er opstået i mellemtiden. Det er en udforskning af dette fænomen, vi inviterer til. Eksempler kunne være:

  • Logistik. I takt med at kapitalen er blevet global, er hele det globale syd er blevet underlagt dens herredømme. Og for så vidt som den post-fordistiske organisationsmodel har været med til at internalisere produktion og distribution i hele verden, er logistik blevet et begreb, man i stigende grad må tage alvorligt: fra de mest basale former for varetransport såsom containerskibe, motorveje og godstoge og til de satellitter og undersøiske kabler, der udgør det fysiske fundament for internettet. Hvad er logistikkens betydning for kapitalismen i dag? Og hvordan optræder modstanden mod kapitalen på den logistiske front?
  • Byrum. Kapitalismen har altid været uløseligt forbundet med urbanisering og koncentration af arbejdskraft i byer, men i nyere tid har byerne også været centrum for modkulturer og -bevægelser, der søger at anvende de spatiale betingelser, som kapitalen etablerer, til at skabe rum for dens nedbrydelse. Kampen for det urbane rum er blevet en kamp mod kapitalen. Hvordan udfolder disse kampe sig konkret? Og kan man under kapitalismen tænke urbane rum, der formår at række ud over eller endda står uden for kapitalens og markedets magt? Hvis de borgerlige nationalstaters tid er forbi, kan byen så være ramme om en ny modmagt?
  • Intersektioner. Spørgsmål om køn, seksualitet og andre sociale kategoriseringer har i mange år haft en vigtigt plads i venstreorienterede og marxistisk inspirerede sociale bevægelser og kampe, men i de seneste år er spørgsmålene igen kommet særligt i fokus i forbindelse med diskussionerne om såkaldt “identitetspolitik”.Især er spørgsmålene om disse kategoriers intersektioner og reproduktion kommet i centrum og har udfordret og udviklet vores forståelse af klasse, produktion og reproduktion. Men hvad er forholdet mellem undertrykkelse på baggrund af seksualitet, hudfarve, køn, klasse, religion, kropsfunktioner osv.? Og hvilke perspektiver kan marxismen og den kritiske tænkning bidrage med i forhold til disse spørgsmål?
  • Imperialisme, globalisering og det nationale spørgsmål. Med kapitalens totale internationalisering, de sidste 15 års konstante krig og konflikt i Mellemøsten og den verserende såkaldte “migrant-krise” er spørgsmålet om imperialisme og beslægtede spørgsmål som globalisering og det nationale igen kommet på dagsordenen. Hvordan skal vi forstå disse fænomener? Er nationalstaten en rent forbigående politisk formation? Er dens opløsning et svar på kapitalens internationalisering eller et led i denne? Og hvad kan den marxistiske kanon bidrage med ift. imperialismen og det nationale spørgsmål?

Dette er naturligvis ikke en udtømmende liste, men blot nogle få eksempler på, hvad man kan vælge at fokusere på, når vi stiller skarpt på kamparenaer. Vi håber således også, at temaet vil kunne tjene som et heuristisk værktøj, og at nogen vil kunne bruge det som en måde at give en ny vinkel på deres aktuelle forskningsidéer og -projekter.

Som det også har været tilfældet på de to foregående Marx Nu!-konferencer, vil der også være plads til oplæg, der ikke eksplicit relaterer til temaet. Vi ser således også gerne oplæg om lige det, du går og arbejder med, så længe det på en eller anden måde relaterer til til Marx, marxisme, kritisk forskning og dermed beslægtede emner.

Send dit abstract på 200-300 ord til marxistiskestudier@gmail.com inden 1. juli. Præsentationer kan være på dansk eller engelsk.

Øvrig tilmelding foregår via NemTilmeld.

Advertisement

Author: Selskab for Marxistiske Studier

Selskab for Marxistiske Studier er en akademisk organisation, der har til formål at fremme akademisk forskning i og inspireret af Karl Marx og marxismens kritiske forskningsprogram i Danmark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: