Beretning fra Marx Nu! 2016

Den 9. og 10. september 2016 afholdt Selskab for Marxistiske Studier sin første årlige konference under titlen ”Marx Nu!”. Det er ikke nemt at pege på, hvornår der sidst blev afholdt en videnskabelig konference med udgangspunkt i Marx og marxismen i Danmark, men det er under alle omstændigheder længe siden. Derfor er vi glade for at kunne sige, at konferencen var en stor succes.

Her følger en kort opsummering af og beretning fra konferencen.

Formålet med konferencen var at danne et overblik over den aktuelle danske forskning, der på den ene eller den anden måde tager udgangspunkt i Marx og traditionen herefter. Konferencen skulle altså gøre status over, hvor den marxistiske forskning står i Danmark i dag.

Konferencen foregik over 2 dage med i alt 17 papers, som alle tog udgangspunkt i aktuel forskning. Der var flere end 90 deltagere fordelt over de to dage, og både oplægsholdere og deltagere kom fra vidt forskellige akademiske baggrunde og institutioner. De fleste af landets højere læreanstalter var således repræsenteret, og der var oplægsholdere fra alle stadier af det akademiske liv – fra første semester-studerende til pensionerede professorer. Temaerne for oplæggene var da også meget forskellige, hvad der vidner om en levende og meget varieret marxistisk forskning i Danmark. Det var således yderst positivt at se originale og nye forskningsperspektiver fra oplægsholdere, der har været førende indenfor den kritiske forskning i de sidste årtier, såvel som de helt unge forskere og studerende.

14202507_286661138385836_4844248251472847962_n
De flere end 90 deltagere var med til at gøre Marx Nu! til et brag af en konference.

Kunne vi lave om på en ting i forhold til oplæggene og konferencen i det hele taget, skulle det være kønsfordelingen. Karen Helveg Petersen var den eneste kvinde blandt oplægsholderne, og i det hele taget var kønsfordelingen skæv på konferencen med kun få kvinder. Vi har i arrangørgruppen været opmærksomme på denne problemstilling fra starten og lagt en særligt aktiv indsats i at kontakte kvindelige forskere med henblik på at få oplæg fra dem på konferencen, men desværre altså uden held. Vi håber meget at kunne ændre dette forhold til næste års konference.

Af de mange interessante oplæg kan nævnes lektor Gorm Harstes paper, der præsenterede et systemteoretisk perspektiv på kapitalismens tidlige udvikling. Han sammenholdt de forskellige økonomiske, kommercielle, militære, religiøse og politiske systemers rolle i fremkomsten af kapitalismen fra Reformation og fremefter, gennem religionskrigene. Præsentationen byggede videre på Harstes nyligt indleverede doktorafhandling, som han forsvarer i december.

Ph.d. Nicolai von Eggers’ genfortolkning af Althussers senere værker fremhævede, at alle samfundsformer består af komplekse og integrerede netværk af ideologiske, politiske og økonomiske magtforhold. Forhold, der kun eksisterer gennem de involverede subjekters konstante reproduktion af dem, hvilket skaber muligheder for at intervenere og forstyrre reproduktionen af eksempelvis kapitalismen. Interesserede kan læse mere i von Eggers nyligt forsvarede PhD-afhandling Popular Sovereignty: Republicanism and the Political Logic of the Struggles of the French Revolution.

Professor emeritus Curt Sørensen præsenterede i sit paper et nyt forskningsperspektiv på fascismens udvikling. Med udgangspunkt i Ellen Meiksins Woods bestemmelse af forholdet mellem det politiske og økonomiske i kapitalismen, fremhævede Sørensen, hvordan massepolitikkens udvikling ikke blot skaber muligheden for demokratiske massebevægelser (som f.eks. arbejderbevægelsen), men også nationalisme og direkte fascistiske bevægelser. De europæiske demokratiers forhåndenværende deltagelseskrise er ikke en anomali, men en integreret del af de moderne kapitalistiske samfund. Derfor består muligheden for opkomsten af sådanne bevægelser stadig. Interesserede kan læse mere om forholdet mellem kapitalisme, statsbygning og deltagelseskrise i trebindsværket Stat, nation, klasse og i Sørensens kommende bog Den europæiske deltagelseskrise.

14292287_286661251719158_8782489553858498280_n
Oplæg ved lektor Andreas Beck Holm om spørgsmålet “hvad er marxisme?”.

Der blev i det hele taget præsenteret et væld af nye og interessante forskningsperspektiver: Et althusseriansk svar på spørgsmålet “hvad er marxisme?” (lektor Andreas Beck Holm), et nyt syn på kommunister og trotskister i den danske modstandskamp (specialestuderende Niklas Zenius Jespersen), en kritik af nyere arbejdskritik samt arbejdets rolle i kapitalismen (ph.d.-stipendiat Esben Bøgh Sørensen), en analyse af forholdet mellem kapitalisme, konsensus og nyheder (lektor Peter Nielsen), en marxistisk definition af BNP (Karen Helveg Petersen), et forsøg på at forene værdiformsanalyse og arbejdsværditeori i Kapitalen (professor emeritus Niels Albertsen), en undersøgelse af forholdet mellem stat og korporationer (PostDoc Mathias Hein Jessen), en fortolkning af proletariatet som kapitalismens konstitutive umulighed (studerende Kristoffer Bayer), en raffineret udlægning af unghegelianeren Edgar Bauers fascinerende liv og virke (cand.mag. Magnus Møller Ziegler), en analyse af demokrati og stat hos den unge Marx (ph.d.-stipendiat Mikkel Flohr), en kritisk obduktion af accelerationisme (ph.d.-stipendiat Dominique Routhier), et overblik over marxismens udvikling i Italien fra den klassiske arbejderbevægelse til i dag (lektor Gert Sørensen) og endelig en samtidsdiagnostisk analyse af kapitalismens civiliserende tendenser (lektor Steen Nepper Larsen).

Danmark halter med andre ord ikke bagefter den internationale marxistiske vending, som vi har været vidne til over de sidste par år. Den fornyede interesse for Marx og marxismen som udgangspunkt for et kritisk forskningsprogram har, ud over et væld af interessante publikationer fra bl.a. Verso og Historical Materialism Series, også resulteret i en opblomstring af initiativer, bl.a. de mange konferencer arrangeret af tidsskriftet Historical Materialism verden over, de svenske Marx-konferencer og de mange initiativer og konferencer i Tyskland såsom “Marx is Muss” og “Marx Herbstschule”. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at marxismen ligeledes lever og udvikler sig som et kritisk forskningsprogram på de danske universiteter. Der er ikke tale om nogen homogen størrelse, men om varierede og nyskabende forskningsperspektiver i rivende udvikling – og det er en god ting.

Derfor er det også relevant at skabe et tilbagevendende forum for debat og idéudvikling. Det er således Selskab for Marxistiske Studiers hensigt at konferencen skal blive en årligt tilbagevendende begivenhed. Vi glæder os derfor til at se alle interesserede igen næste år til en ny konference med udgangspunkt i Marx og marxisme.

 

Bestyrelsen i Selskab for Marxistiske Studier

Søren Mau, Mikkel Flohr, Esben Bøgh Sørensen,
Jonas Larsen, Magnus Møller Ziegler

Advertisement

Author: Selskab for Marxistiske Studier

Selskab for Marxistiske Studier er en akademisk organisation, der har til formål at fremme akademisk forskning i og inspireret af Karl Marx og marxismens kritiske forskningsprogram i Danmark.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: